Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kampüsü
İlanlar
24.03.2017
..........................................................
TÜRK DİLİ 1 ve AİİT 1 Dersleri Vize Sınavları Hakkında
17.03.2017
..........................................................
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Aday Sonuç Listesi
15.03.2017
..........................................................
Kayıtlı İstihdamın Teşviki Paneli
15.03.2017
..........................................................
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD Araştırma Görevlisi Aday Sonuç Listesi
15.03.2017
..........................................................
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Araştırma Görevlisi Aday Sonuç Listesi
13.03.2017
..........................................................
Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı Mart Semineri
06.03.2017
..........................................................
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonucu
06.03.2017
..........................................................
Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonucu
02.03.2017
..........................................................
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonucu
24.02.2017
..........................................................
Pedagojik Formasyon Sertifika Teslimi Hakkında
23.02.2017
..........................................................
Öğretim Üyesi Alım İlanı
21.02.2017
..........................................................
Bigisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Aday Sonuç Listesi
21.02.2017
..........................................................
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Araştırma Görevlisi Alımı Sonuç İlanı
21.02.2017
..........................................................
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
17.02.2017
..........................................................
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Teslimleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI BAŞLADI

Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Başvuruları Başladı

2016-12-20 2016-12-20 hku.edu.tr hasan kalyoncu üniversitesi tr mixed news true hku.edu.tr hku.edu.tr hku.edu.tr MPAA G P2M 7- news Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Başvuruları Başladı Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Başvuruları Başladı http://hku.edu.tr/ilanlar/Sosyal-Bilimler-Enstitusu-Lisansustu-Basvurulari-Basladi/1802/ 20 Aralık 2016

 

 

T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İLANI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2016- 2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Tüm programlar için son başvuru tarihi 23 Ocak 2017’ dir.

 

KONTENJANLAR

 

PROGRAMLAR

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

BÜTÜNLEŞİK
DOKTORA

YATAY GEÇİŞ

Tezli

Tezsiz

Uzaktan
Öğretim
(Tezsiz)

Tezli

Tezsiz

Doktora

İktisat

 15

 5

 

10 

10 

 5

İşletme

10

10

200

5

3

5

5

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

10

15

 

5

2

2

5

2

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

 15

 15

 

10 

2

 5

Özel Hukuk

20

 

 

 

 

5

 

 

Kamu Hukuku

15

 

 

 

 

5

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

10

 

 

 

 

3

 

 

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Tüm programlar için son başvuru tarihi 23 Ocak 2017’ dir.

Adayların, son başvuru tarihine kadar mutlaka Online Başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Online başvuru formu olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu form imzalanarak asıl kayıtta ilgili evraklarla birlikte teslim edilecektir.

Online Başvuru: http://obs.hku.edu.tr:90/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR

İşletme Yüksek Lisans / Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans
İktisat Yüksek Lisans / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans Programı için;

 1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
 2. ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
 3. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için;

 1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.

İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı için;

 1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.

Özel Hukuk Yüksek Lisans / Kamu Hukuku Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans Programı için;

 1. Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak (Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
 2. ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
 3. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans Programı için;

 1. Programa başvuracak öğrencilerin Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans bölümü mezunu olmak (Psikoloji mezunları için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır).
 2. ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
 3. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır
 4. Tezli Yüksek Lisans Programı için değerlendirme; 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve yazılı bilim sınavının/mülakatın %20’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
 5. Yazılı Bilim Sınavı / Mülakat Tarihi 26.01.2017 ‘de yapılacaktır. Sınav saatleri öğrencilere duyurulacaktır.

DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR

İşletme Doktora / Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora
İktisat Doktora / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora

 1. Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
 2. Yüksek lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ALES (EA)’ten en az 55, Bütünleşik Doktora için lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ise ALES (EA)’ten en az 80 puan almış olmak.
 3. YDS’ den en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.
 4. Bütünleşik Doktora için Lisans mezunu olarak başvuran adayların mezuniyet genel not ortalamaları 100 üzerinden 80 veya üzerinden 3 olmalıdır.

 

 

YATAY GEÇİŞ İÇİN İSTENECEK BELGELER

 1. Dilekçe
 2. Not Döküm Belgesi (Transkript)
 3. Ders İçerikleri
 4. Öğrenci Belgesi

Not: Bu Belgeler 23 Ocak 2017 tarihine kadar Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim edilecektir.

 

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

 1. Lisansüstü programlarda ücretler:

 1. Peşin ödemelerde %5 indirim yapılır.
 2. Tek Kredi kartına 9 taksit yapılır.

Programlar

Ücretler

İşletme Tezli Yüksek Lisans

10.500 TL

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans

9.500 TL

İşletme Uzaktan Öğretim (Tezsiz)

6.000 TL

İşletme Doktora

20.000 TL

İktisat Tezli Yüksek Lisans

10.500 TL

İktisat Tezsiz Yüksek Lisans

9.500 TL

İktisat Doktora

20.000 TL

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans

10.500 TL

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans

9.500 TL

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora

20.000 TL

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans

10.500 TL

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans

9.500 TL

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora

20.000 TL

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans

10.500 TL

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans

10.500 TL

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans

12.500 TL

 Bütünleşik Doktora

23.750 TL

 Bütünleşik Doktora + Bilimsel Hazırlık

26.750 TL

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER

Lisansüstü programlara kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne 3 Şubat 2017 tarihlerine kadar gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.
1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı / noter onaylı örneği / aslı)
2. Not döküm belgesi (aslı)
3. ALES belgesi (Tezli ve Doktora Programları için)
4. Yabacı Dil Sınav belgesi (Doktora Programı için)
5. 4 adet fotoğraf
6. İlgili programın öğrenim ücretini yatırıldığını gösterir banka dekontu
7. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
9. İkametgâh belgesi
10. Online Başvuru Formu

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü için;

Pelin BULGUROĞLUpelin.fadiloglu@hku.edu.tr
(0 342) 211 80 90 veya (0 342) 211 80 80 / Dahili 1400

A. Aykut AYDOĞDU - aaykut.aydogdu@hku.edu.tr
(0 342) 211 80 80 / Dahili 1401
Fax: (0342) 211 80 92

İşletme Yüksek Lisans/Doktora programı için;
Araş. Gör. Dilek YILMAZ - dilek.yilmaz@hku.edu.tr
(0342) 211 80 80 – Dahili

İktisat Yüksek Lisans/Doktora programı için;
Araş. Gör.
(0342) 211 80 80 – Dahili

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans/Doktora programı için;
Araş. Gör. Büşra ÖZTEKİN - busra.oztekin@hku.edu.tr
(0342) 211 80 80 – Dahili

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans/Doktora programı için;
Araş. Gör. Gözde MERAL - gozde.tugan@hku.edu.tr
(0342) 211 80 80 – Dahili

Özel Hukuk Yüksek Lisans programı için;
Araş. Gör. Mustafa Fikri GEMİCİ - mustafa.gemici@hku.edu.tr
(0342) 211 80 80 – Dahili 2020

Kamu Hukuku Yüksek Lisans programı için;
Araş. Gör. Fatih Tuğrul DEMİRKALE - ftugrul.demirkale@hku.edu.tr
(0342) 211 80 80 – Dahili 2019

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans programı için;
Arş. Gör. Ahmet AYAZ - ahmet.ayaz@hku.edu.tr
(0342) 211 80 80 – Dahili 1112